Ile jednostek podstawowych zawiera układ SI?

5
702
7
2906
9
1220
12
973
Układ SI zawiera siedem podstawowych jednostek są to: metr, kilogram, sekunda, amper, kelwin, kendela i mol.
popraw to pytanie
Astorre
zasięg: raczej globalnefizykajednostki