Ile ksiąg liczy Stary Testament?

24
46
50
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Nie ma jednego, wspól­ne­go kanonu Starego Te­sta­men­tu. Żydowski Tanakh liczy jedynie 24 księgi. Po­szcze­gól­ne odłamy chrze­ści­jań­stwa uznają za ob­ja­wio­ne różne zbiory ksiąg. Pro­te­stan­ci uznają za ka­no­nicz­ne 39 ksiąg, rzymscy katolicy 46, pra­wo­sław­ni 50, a niektóre kościoły wschod­nie nawet 53 księgi.

Rozkład odpowiedzi

24
46
50
wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedzi
flagPolska
12%
60%
6%
20%
224
flagNieznany
5%
70%
11%
11%
17

Płeć

men21%
women16%
24
6%
16%
46
69%
63%
50
3%
4%
wszystkie odpowiedzi są poprawne
21%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile ksiąg liczy Stary Testament?
259
20%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: alex.ch
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.