Ile możliwych kodów ma zamek tego typu?

999
654
1000
959
9999
5383
10000
7908
Możliwe kody to liczby od 0000 do 9999 włącznie.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalnekodymatematykaroweryszyfryzamki
Ilustracja: Dave Herholz