Ile poprawek do konstytucji USA została zniesionych?

jedna
trzy
sześć
żadna
Spośród 27 uchwa­lo­nych poprawek do kon­sty­tu­cji Stanów Zjed­no­czo­nych jedynie jedna została kie­dy­kol­wiek znie­sio­na. Jest to 18 poprawka z 1917 roku wpro­wa­dza­ją­ca pro­hi­bi­cję. Została znie­sio­na w 1933 roku.

Rozkład odpowiedzi

jedna
trzy
sześć
żadna
odpowiedzi
flagHolandia
84%
7%
0%
7%
13
flagPolska
29%
23%
13%
33%
982
flagNiemcy
23%
17%
5%
52%
17
flagNieznany
20%
21%
18%
39%
146
flagStany Zjednoczone
18%
18%
18%
45%
11
flagWielka Brytania
10%
25%
25%
40%
20

Płeć

men22%
women28%
jedna
22%
28%
trzy
19%
23%
sześć
14%
14%
żadna
43%
33%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile poprawek do konstytucji USA została zniesionych?
1221
28%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.