Ile stacji kolejowych znajduje się w Watykanie?

Żadna, choć była w planach
Jedna
Dwie
Dawniej była jedna, ale została wyburzona
W Wa­ty­ka­nie znajduje się jedna Stacja Ko­le­jo­wa, która budowana była w latach 1929-1933. Służy prze­waż­nie do trans­por­tu im­por­to­wa­nych towarów. Przewozy pa­sa­żer­skie mają mniejszy udział w struk­tu­rze prze­wo­zów. Pierw­szym pa­pie­że­m, który sko­rzy­stał ze stacji był Jan XXIII w czasie piel­grzym­ki do Loreto i Asyżu. Stacja posiada po­łą­cze­nie ze stacją Roma San Pietro.

Rozkład odpowiedzi

Żadna, choć była w planach
Jedna
Dwie
Dawniej była jedna, ale została wyburzona
odpowiedzi
flagWielka Brytania
38%
38%
0%
23%
13
flagPolska
34%
33%
9%
21%
1182
flagNieznany
44%
22%
6%
26%
125
flagNiemcy
70%
20%
0%
10%
10

Płeć

men27%
women39%
Żadna, choć była w planach
37%
31%
Jedna
27%
39%
Dwie
8%
9%
Dawniej była jedna, ale została wyburzona
26%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Wie viele Bahnhöfe gibt es im Vatikan?
0
0%
flag
Ile stacji kolejowych znajduje się w Watykanie?
1295
31%

Szczegóły

Autor: Wirek
Ilustracja: Reinhard Dietrich
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.