Ile wynosi break maksymalny w snookerze?

100
127
147
155
Stan­dar­do­wy mak­sy­mal­ny break wynosi 147 punktów. Istnieje jednak moż­li­wo­ść, w której to jeden z za­wod­ni­ków fauluje przy pełnym stole a drugi otrzy­mu­je tzw wolną bilę. W tej sytuacji można za­de­kla­ro­wać jedną z ko­lo­ro­wych bili jaką czer­wo­ną, po czym wbić czarną co daje do­dat­ko­we osiem punków i w efekcie szansę na zdobycie 155 punktów. W ofi­cjal­nych zawodach nie mieliśmy jednak jeszcze okazji do­świad­czyć ów zja­wi­ska.

Rozkład odpowiedzi

100
127
147
155
odpowiedzi
flagPolska
6%
20%
39%
34%
373
flagNieznany
16%
8%
58%
16%
12

Płeć

men24%
women40%
100
8%
5%
127
19%
25%
147
47%
30%
155
24%
40%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile wynosi break maksymalny w snookerze?
415
34%

Szczegóły

Autor: Ninjai
Ilustracja: Ishan Manjrekar
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.