Ile wynosi czas połowicznego rozkładu węgla-14, używanego do datowania?

5 lata
364
57 lat
894
573 lat
792
5730 lat
2268
Zawartość izotopu 14C w pozostałościach zawierających węgiel jest używana do szacowania wieku przedmiotów metodą datowania radiowęglowego. Jego naturalny udział względem pozostałych izotopów węgla to ok. 1 ppt (0,0000000001%).
popraw to pytanie
Anna Polowczyk
zasięg: raczej globalnearcheologiachemiafizykageologiapierwiastki chemiczne