Ile wynosi najniższa zanotowana temperatura powietrza na Ziemi (Stacja Wostok - Antarktyka)?

−69,8 °C
−84,4 °C
−89,2 °C
−94,6 °C
Naj­niż­sza od­no­to­wa­na tem­pe­ra­tu­ra po­wie­trza, −93,2 °C została zmie­rzo­na 10 sierpnia 2010 roku w naj­wyż­szych partiach lądolodu an­tark­tycz­ne­go­[6]. Pomiar ten został wykonany zdalnie przez satelitę Landsat i z tego względu nie jest uznawany za rekord przez Światową Or­ga­ni­za­cję Me­te­oro­lo­gicz­ną.

Rozkład odpowiedzi

−69,8 °C
−84,4 °C
−89,2 °C
−94,6 °C
odpowiedzi
flagWłochy
13%
13%
69%
4%
23
flagWielka Brytania
13%
18%
54%
13%
66
flagHolandia
11%
27%
50%
11%
18
flagPolska
15%
23%
49%
12%
2598
flagNieznany
14%
25%
45%
14%
204
flagStany Zjednoczone
17%
20%
35%
27%
40
flagNiemcy
25%
35%
32%
6%
31

Płeć

men46%
women54%
−69,8 °C
12%
14%
−84,4 °C
26%
20%
−89,2 °C
46%
54%
−94,6 °C
14%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile wynosi najniższa zanotowana temperatura powietrza na Ziemi (Stacja Wostok - Antarktyka)?
3055
48%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: David B.
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.