Ile wynosi objętość bańki mydlanej o promieniu R=1cm?

3/4π cm^3
2999
4/3π cm^3
9237
4,3π cm^3
1464
Nie można obliczyć
1945
Wzór na objętość kuli: 4/3πR^3.
popraw to pytanie
Paweł Kołodziejczyk
zasięg: raczej globalnegeometrialiczbymatematyka