Ilu Krzyżaków poległo w bitwie pod Grunwaldem?

20 030
12 030
2 030
203
Po­wszech­nym błędem jest trak­to­wa­nie armii Zakonu - zależnie od sza­cun­ków do 10-27 tys. - jako jego braci. Tym­cza­sem w czasach bitwy pod Grun­wal­dem w całym Zakonie było ok. 500 braci za­kon­nych. Z 250 braci prze­by­wa­ją­cych w Prusach, w bitwie zginęło 203.

Rozkład odpowiedzi

20 030
12 030
2 030
203
odpowiedzi
flagWielka Brytania
23%
23%
4%
47%
21
flagPolska
13%
33%
12%
40%
1052
flagNieznany
24%
44%
15%
15%
58

Płeć

men25%
women24%
20 030
18%
23%
12 030
44%
33%
2 030
11%
18%
203
25%
24%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ilu Krzyżaków poległo w bitwie pod Grunwaldem?
1187
38%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.