Jaką datę uważa się za rok upadku cesarstwa zachodniorzymskiego ?

76 r.
376 r.
476 r.
576 r.
W roku 476 jeden z bar­ba­rzyń­skich przy­wód­có­w, Odoaker, pozbawił tronu ostat­nie­go z za­chod­nio­rzym­skich cesarzy Romulusa Au­gu­stu­lu­sa. Datę tę uważa się za rok upadku ce­sar­stwa za­chod­nio­rzym­skie­go .

Rozkład odpowiedzi

76 r.
376 r.
476 r.
576 r.
odpowiedzi
flagNieznany
4%
10%
79%
4%
590
flagPolska
5%
14%
75%
4%
4089
flagNiemcy
4%
21%
72%
2%
47
flagHolandia
0%
26%
68%
5%
19
flagWielka Brytania
12%
14%
65%
6%
47
flagWłochy
0%
38%
46%
15%
13

Płeć

men78%
women71%
76 r.
5%
4%
376 r.
11%
21%
476 r.
78%
71%
576 r.
4%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaką datę uważa się za rok upadku cesarstwa zachodniorzymskiego ?
4922
75%

Szczegóły

Autor: Siema Spejson
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.