Ta nieużywana już, znajdująca się niopodal Czarnobyla konstrukcja o nazwie Duga to...

radar
chłodnica ciężkiej wody
ekran przeciwpromienny
tężnia solanki
Nie­uży­wa­na obecnie in­sta­la­cja ogrom­ne­go (210x85 m) ra­dziec­kie­go stra­te­gicz­ne­go radaru po­za­ho­ry­zon­tal­ne­go pra­cu­ją­ce­go w zakresie fal krót­kich. In­sta­la­cja służyła do wy­kry­wa­nia nad­la­tu­ją­cych nad te­ry­to­rium ZSRR pocisków ba­li­stycz­nych. Po awarii po­bli­skiej elek­trow­ni w Czar­no­by­lu obiekt został za­mknię­ty, gdy okazało się, że nie będzie działać z powodu wy­so­kie­go pro­mie­nio­wa­nia.

Rozkład odpowiedzi

radar
chłodnica ciężkiej wody
ekran przeciwpromienny
tężnia solanki
odpowiedzi
flagNieznany
66%
15%
15%
1%
51
flagPolska
50%
14%
24%
9%
748

Płeć

men57%
women40%
radar
57%
40%
chłodnica ciężkiej wody
14%
20%
ekran przeciwpromienny
17%
34%
tężnia solanki
10%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ta nieużywana już, znajdująca się niopodal Czarnobyla konstrukcja o nazwie Duga to...
840
51%
flag
Diese ungenutzte Konstruktion (in der Nähe von Tschernobyl) namens Duga ist ...?
0
0%

Szczegóły

Autor: Ninjai
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Duga
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.