Jaką wysokość ma najwyższy wierzchołek Rysów?

2473 m n.p.m.
2499 m n.p.m.
2503 m n.p.m.
2518 m n.p.m.
Masyw Rysów posiada trzy wierz­choł­ki. Naj­wyż­szy z nich (tzw. środkowy – 2503 m n.p.m.) leży po stronie sło­wac­kie­j, podobnie jak naj­niż­szy wierz­cho­łek po­łu­dnio­wo­-w­schod­ni (2473 m). Na granicy pol­sko­-sło­wac­kiej znajduje się średni co do wy­so­ko­ści, pół­noc­no­-za­chod­ni wierz­cho­łek o wy­so­ko­ści 2499 m n.p.m., który jest najwyżej po­ło­żo­nym punktem Polski.

Rozkład odpowiedzi

2473 m n.p.m.
2499 m n.p.m.
2503 m n.p.m.
2518 m n.p.m.
odpowiedzi
flagPolska
9%
52%
31%
6%
984
flagNieznany
2%
64%
29%
2%
37
flagWielka Brytania
12%
68%
6%
12%
16

Płeć

men29%
women34%
2473 m n.p.m.
5%
8%
2499 m n.p.m.
62%
47%
2503 m n.p.m.
29%
34%
2518 m n.p.m.
2%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaką wysokość ma najwyższy wierzchołek Rysów?
1104
31%

Szczegóły

Autor: Öræfajökull
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Rysy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.