Jak brzmi imię własne Boga, o którym wielokrotnie wspomina Biblia?

Adonai
383
JHWH
3797
Jezus
325
Bóg nie ma imienia
1192
JHWH (pisane po hebrajsku: יהוה ) - to tetragram, będący zapisem imienia własnego Boga. Imię to występuje w Biblii ponad 6800 razy. Z kolei "Jezus" to grecka forma imienia Syna Bożego (hebr. "Yeshua" lub "Yehōšua", czyli: "JHWH jest zbawieniem"). Wyrażenie "Pan Bóg" (gr. "kyrios theos") pojawiło się dopiero w chrześcijańskich odpisach Biblii. Choć Żydzi nie wymawiają imienia Bożego, to jednak we współczesnych, hebrajskich przekładach Biblii, nadal ono występuje (w formie "JHWH"). Imię Boga pojawia się także w niektórych przekładach Biblii chrześcijańskich (m.in. w formie "Jahwe" lub "Jehowa").
popraw to pytanie
Dariusz Robert Drewnicki
zasięg: raczej globalneBibliareligia
Ilustracja: Steffen Banhardt