Jak brzmi pełna nazwa DNA?

kwas rybonukleinowy
564
zasada deoksyrybonukleinowa
813
kwas deoksyrybonukleinowy
4722
deoksyryboza
337
Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) to cząsteczka służąca do przekazywania i przechowywania informacji genetycznej. Zbudowana jest z nukleotydów, które składają się z zasady azotowej(adenina, tymina, guanina, cytozyna)cukru - deoksyrybozy - i reszty fosforanowej. Nukleotydy tworzą dwie spiralne nici, zwaną podwójną helisa.
popraw to pytanie
Lorem Ipsum
zasięg: raczej globalnebiologiaczłowiekludzkie ciałoprzyroda
Ilustracja: Thomas Wensing