Jak zapisujemy wyraz "fotografia" w dopełniaczu?

"fotografi"
1988
"fotografii"
10717
"fotografji"
240
żadna z tych form nie jest poprawna
432
Wielu Polaków ma problemy z prawidłowym zapisem "fotografii", podobnie jak "geografii".
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalnefotografiagramatykajęzyk polski
Ilustracja: Mike Baird