Jak inaczej nazwać spadającą gwiazdę widoczną na niebie?

meteor
2189
meteoryt
1763
meteoroid
613
wszystkie te nazwy są poprawne
1856
Meteoroid to obiekt w przestrzeni kosmicznej mniejszy od planetoid, a większy od pyłu kosmicznego. Gdy wpadnie w atmosferę Ziemi, wywołuje zjawiska meteora, któremu towarzyszy efekt świetlny na niebie. Gdy spadnie na powierzechnię, zostaje meteorytem.
popraw to pytanie
Przemek
zasięg: raczej globalneastronomiaczęste błędy językowenazwytechnikaznaczenia słów