Jak inaczej nazywa się Góra Horeb?

Góra Karmel
Góra Hermon
Góra Synaj
Góra Błogosławieństw
Góra ma wysokość 2285 m n.p.m. Jest to drugi pod względem wysokości szczyt na półwyspie Synaj i w Egipcie. Znajduje się w pobliżu Góry Świętej Katarzyny, najwyższej na półwyspie Synaj (2637 m n.p.m.). W pobliżu góry nazywanej w Starym Testamencie Synaj Mojżeszowi ukazał się anioł Boga w płonącym krzewie i polecił mu wyprowadzić Izraelitów zniewolonych w Egipcie (Wj 3:1-10; Dz 7:30). Rok po tym zdarzeniu Mojżesz otrzymał Dziesięć Słów i zawarł z Bogiem przymierze.
Krzysztof Moskal
0
Popraw to pytanie
2
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneBibliagóryStary Testamentszczyty

Odpowiedzi według kraju

Góra Karmel
Góra Hermon
Góra Synaj
Góra Błogosławieństw
odpowiedzi
flagPolska
38%
11%
27%
22%
18