Jak mierzy się rozwarstwienie społeczne?

dochodem narodowym per capita
67
całkowitym dochodem narodowym
31
wskaźnikiem rozwoju społecznego
81
indeksem Giniego
186
Opracowany przez włoskiego socjologa i statystyka Corrado Giniego indeks czy też współczynnik jego imienia stosuje się w ekonometrii, aby opisać podział dóbr w społeczeństwie. Im wyższa liczba tym wyższe nierówności społeczne. Polski współczynnik wynosi 32.0, szwedzki 25.4, USA 41.8, Brazylii 51,3.
popraw to pytanie
smyru
zasięg: raczej globalneekonomiasocjologiastatystyka