Jak nazywa się hobby polegające na zbieraniu etykiet zapałczanych?

filatelistyka
falerystyka
filobutonistyka
filumenistyka
Filumenistyka (gr. philéō = lubię + łac. lumen = światło, ozdoba) to dziedzina nauki i pasji hobbystycznej, która zajmuje się zbiorami etykiet zapałczanych oraz historią niecenia i użytkowania ognia. Pierwsi filumeniści pojawili się w połowie XIX w. Większą popularność filumenistyka zyskała w latach 30. XX wieku, najpierw w Wielkiej Brytanii, potem także w innych krajach.
---
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnehobbyogieńzapałkizbieractwo
Quiz o ogniu
  Będziesz grać jako

Odpowiedzi według kraju

filatelistyka
falerystyka
filobutonistyka
filumenistyka
odpowiedzi
flagPolska
6%
21%
24%
47%
307