Jak nazywa się inaczej trująca ryba (Rozdymka tygrysia) - japoński przysmak?

Fubu
Fogu
Fugu
Fugo
Rozdymka tygrysia (Ta­ki­fu­gu ru­bri­pe­s) – gatunek ryby z rodziny roz­dym­ko­wa­tych (Te­tra­odon­ti­da­e). Pierwsza ryba i drugi krę­go­wiec (po czło­wie­ku­), którego genom został cał­ko­wi­cie zse­kwen­cjo­no­wa­ny i pu­blicz­nie udo­stęp­nio­ny. Jest or­ga­ni­zmem mo­de­lo­wym. Jej wnętrz­no­ści (zw­łasz­cza wątroba i jajniki) oraz ikra za­wie­ra­ją silnie tok­sycz­ną, nie­bez­piecz­ną dla czło­wie­ka te­tro­do­tok­sy­nę (TTX)

Rozkład odpowiedzi

Fubu
Fogu
Fugu
Fugo
odpowiedzi
flagPolska
21%
14%
55%
8%
2399
flagNieznany
24%
10%
55%
9%
309
flagWielka Brytania
18%
13%
48%
16%
37
flagNiemcy
28%
14%
47%
9%
21
flagStany Zjednoczone
26%
13%
40%
20%
15

Płeć

men51%
women60%
Fubu
26%
15%
Fogu
12%
14%
Fugu
51%
60%
Fugo
9%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się inaczej trująca ryba (Rozdymka tygrysia) - japoński przysmak?
2858
55%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: jim
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.