Jak nazywa się nauką badająca pośmiertny los organizmów żywych?

filogenetyka
ichnologia
patomorfologia
tafonomia
Tafonomia (gr. taphos – pogrzeb, mogiła; nomos – prawo) to nauka badająca pośmiertny los szczątków organicznych, zarówno współczesnych (szczątki subfosylne), jak i kopalnych (skamieniałości). Pojęcie tafonomia wprowadził paleontolog rosyjski Iwan Jefriemow w 1940 r.
---
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnebiologianaukapaleontologia

Odpowiedzi według kraju

filogenetyka
ichnologia
patomorfologia
tafonomia
odpowiedzi
flagPolska
9%
12%
48%
28%
535