Jak nazywa się odmiana czasownika?

koniugacja
5581
koniunktura
644
koniunkcja
1188
konstatacja
312
Odmiana czasownika przez osoby, czasy, tryby, strony, liczby, aspekty i inne kategorie gramatyczne. Formy czasownikowe, które nie posiadają określonych podanych kategorii, zwane są bezokolicznikiem.
popraw to pytanie
Hanna Kaminska
zasięg: raczej specyficzne dla krajujęzyk polskijęzykilingwistykaPolska