Jak nazywa się ptak na zdjęciu, który odgrywał ważną rolę w wierzeniach i mitologii ludów Mezoameryki?

Koronnik szary
Trogon obrożny
Ara szmaragdowa
Kwezal herbowy
Nazwa ptaka pochodzi z języka nahuatl uży­wa­ne­go przez Azteków. Majowie zabicie Kwezala karali śmier­cią, a po wyrwaniu ce­nio­nych piór wy­pusz­cza­li go na wolność. Tol­te­ko­wie uważali świętego ptaka za władcę wiatru i wcie­le­nie boga Qu­et­zal­co­atla czyli Pie­rza­ste­go Węża.

Rozkład odpowiedzi

Koronnik szary
Trogon obrożny
Ara szmaragdowa
Kwezal herbowy
odpowiedzi
flagPolska
7%
18%
43%
30%
259

Płeć

men33%
women24%
Koronnik szary
8%
18%
Trogon obrożny
18%
24%
Ara szmaragdowa
39%
33%
Kwezal herbowy
33%
24%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
What is the name of the bird in the picture that played an important role in the beliefs and mythology of the Mesoamerican peoples?
20
20%
flag
Jak nazywa się ptak na zdjęciu, który odgrywał ważną rolę w wierzeniach i mitologii ludów Mezoameryki?
266
32%

Szczegóły

Autor: erzac
Ilustracja: Frank Vassen
Czytaj więcej: wikipedia Kwezal herbowy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.