Jak nazywa się ten afrykański instrument?

balafon
dundun
imzad
wuwuzela
Imzad to rodzaj skrzy­piec o jednej strunie używany przez tau­re­skie ludy Al­gie­rii, Libii, Mali i Nigru. To in­stru­ment prze­zna­czo­ny wy­łącz­nie dla kobiet i każdy należy do jednej, kon­kret­nej osoby. Naj­czę­ściej wy­ko­rzy­sty­wa­ny, jako akom­pa­nia­ment do własnych opo­wia­da­ń, pieśni po­etyc­ki­ch, często śpie­wa­nych przez męż­czyzn. Gra na nim ma również odpędzać złe duchy, a słu­cha­nie muzyki imzad ma przy­no­sić ulgę cier­pią­cym chorym.

Rozkład odpowiedzi

balafon
dundun
imzad
wuwuzela
odpowiedzi
flagPolska
17%
35%
28%
19%
439
flagNieznany
20%
33%
25%
20%
24

Płeć

men30%
women26%
balafon
22%
16%
dundun
30%
31%
imzad
30%
26%
wuwuzela
16%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się ten afrykański instrument?
508
28%

Szczegóły

Autor: Ninjai
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Imzad
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.