Jak nazywa się tłumaczenie Biblii dokonane przez Św. Hieronima?

Septuaginta
Biblia Jerozolimska
Św. Hieronim nie przetłumaczył Biblii
Wulgata
Święty Hieronim dokonał prze­kła­du na łacinę z języków ory­gi­nal­ny­ch Sta­re­go Te­sta­men­tu i uak­tu­al­nie­nia sta­ro­ła­ciń­skie­go prze­kła­du Nowego Te­sta­men­tu. Do śre­dnio­wie­cza była to ka­no­nicz­na wersja Biblii w kościele rzym­skim. Jej nazwa oznacza "po­pu­lar­na­".

Rozkład odpowiedzi

Septuaginta
Biblia Jerozolimska
Św. Hieronim nie przetłumaczył Biblii
Wulgata
odpowiedzi
flagNiemcy
21%
7%
14%
57%
14
flagPolska
15%
10%
19%
54%
1404
flagStany Zjednoczone
13%
8%
25%
47%
36
flagWielka Brytania
17%
17%
17%
43%
23
flagNieznany
14%
7%
37%
40%
67

Płeć

men48%
women61%
Septuaginta
15%
11%
Biblia Jerozolimska
9%
6%
Św. Hieronim nie przetłumaczył Biblii
27%
21%
Wulgata
48%
61%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się tłumaczenie Biblii dokonane przez Św. Hieronima?
1516
53%

Szczegóły

Autor: Kamilas
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Wulgata
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.