Jak nazywają się organizmy, które żywią się odchodami(kałem)?

fitofagi
1032
zoofagi
607
koprofagi
4896
ksylofagi
1031
Koprofagia jest to odżywianie się odchodami (kałem), np żuk gnojowy, krowieńczak, poświętnik. Organizmy te żerują na odchodach innych zwierząt, co jest naturalnym sposobem odżywiania się, ponieważ kał zawiera dużo częściowo tylko strawionego pożywienia. Natomiast fitofagi to organizmy roślinożerne, zoofagi-żywią się żywymi lub martwymi tkankami zwierzęcymi, ksylofagi to organizmy żywiące się drewnem.
popraw to pytanie
Paweł Kołodziejczyk
zasięg: raczej globalneowadyprzyrodazoologia