Jak nazywał się największy okręt wojenny biorący udział w słynnej bitwie morskiej pod Trafalgarem 21 października 1805 roku ?

Victory
Minotaur
Santisima Trinidad
Bucentaure
San­ti­si­ma Trinidad był ogromnym hisz­pań­skim żaglowym okrętem li­nio­wy­m, zbu­do­wa­nym w 1769 roku. W pier­wot­nej formie posiadał 120 dział ar­mat­nich. Liczbę potem zwięk­szo­no do 140 dział. W owych czasach był to więc również okręt wy­po­sa­żo­ny w naj­więk­szą ilość dział ar­mat­nich na świecie. Przy­nio­sło mu to sławę i re­pu­ta­cję potężnej jed­nost­ki, choć nie naj­le­piej żeglował i był mało zwrotny.

Rozkład odpowiedzi

Victory
Minotaur
Santisima Trinidad
Bucentaure
odpowiedzi
flagPolska
32%
18%
35%
13%
519
flagNieznany
41%
13%
27%
17%
29
flagWielka Brytania
58%
16%
25%
0%
12

Płeć

men35%
women42%
Victory
32%
17%
Minotaur
19%
25%
Santisima Trinidad
35%
42%
Bucentaure
13%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywał się największy okręt wojenny biorący udział w słynnej bitwie morskiej pod Trafalgarem 21 października 1805 roku ?
593
35%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
Ilustracja: wikimedia

Historia

25 lipca 2017 01:58:11 utworzył Centurion2003 »
27 stycznia 2018 00:04:14 zmienił Wiktor Jędrzejczak »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.