Jak nazywał się premier Szwecji w latach 1946-69, który uczynił kraj nowoczesnym państwem opiekuńczym?

Hjalmar Hammarskjöld
Arvid Lindman
Tage Erlander
Olof Palme
Tage Fritiof Erlander w latach 1946-1969 był premierem i przewodniczącym Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej (SAP). Realizował politykę państwa opiekuńczego i drogę socjalnej reformy kapitalizmu. W szkolnictwie wprowadził przymusowe dziewięć lat nauki. Opowiadał się za neutralnością Szwecji, angażując się jednocześnie w działalność na polu ONZ i wspierając kraje Trzeciego Świata.
---
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnepolitykaSzwecja
Quiz o SzwecjiQuiz polityczny
  Będziesz grać jako

Odpowiedzi według kraju

Hjalmar Hammarskjöld
Arvid Lindman
Tage Erlander
Olof Palme
odpowiedzi
flagPolska
18%
20%
25%
35%
517
flagNiemcy
22%
22%
11%
42%
35