Jak nazywał się twórca "Matrioszki"?

Lew Dudin
Wasilij Zwiozdoczkin
Michaił Niestierow
Jurij Pawłowicz Siemionow
Ma­triosz­ka nie jest tra­dy­cyj­nym wytworem kultury ludowej lub rze­mieśl­ni­czej. Ta zabawka powstała dopiero pod koniec XIX wieku. Wymyślił ją za­baw­karz Wasilij Zwioz­docz­ki­n, a sprytni rosyjscy kupcy za­pre­zen­to­wa­li ją jako sta­ro­ru­ską zabawkę na Świa­to­wych Targach w Paryżu w 1900 r. Wyrób otrzymał wtedy brązowy medal w ka­te­go­rii „Za­baw­ka” i stał się jednym z symboli Rosji.

Rozkład odpowiedzi

Lew Dudin
Wasilij Zwiozdoczkin
Michaił Niestierow
Jurij Pawłowicz Siemionow
odpowiedzi
flagPolska
12%
29%
27%
30%
499
flagNieznany
17%
14%
28%
40%
35

Płeć

men24%
women27%
Lew Dudin
12%
15%
Wasilij Zwiozdoczkin
24%
27%
Michaił Niestierow
31%
34%
Jurij Pawłowicz Siemionow
32%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Wie hiess der Erfinder der Martjoschka-Puppen?
1
0%
flag
Jak nazywał się twórca "Matrioszki"?
583
28%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: ☻☺
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.