Jak nazywał się założyciel oraz pierwszy producent rosyjskiej grupy t.A.T.u ?

Iwan Szapowałow
Walerij Polijenko
Martin Kierszenbaum
Matthew Venslauskas
Iwan Ni­ko­la­je­wicz Sza­po­wa­łow (ros. Иван Николаевич Шаповалов, ur. 28 maja 1966) – rosyjski pro­du­cent mu­zycz­ny, za­ło­ży­ciel i były pro­du­cent projektu t.A.T.u. W 1999 roku razem z Woj­tyń­ski­m, Reńskim, Sergio Ga­lo­ja­nem i Eleną Kiperą stworzył projekt muzyczny t.A­.T.u­., który tworzyły Jelena Katina i Julija Wołkowa. Sza­po­wa­łow od­po­wie­dzial­ny był wówczas za two­rze­nie kon­tro­wer­syj­ne­go wi­ze­run­ku zespołu. W 2004 roku Katina i Wołkowa po­sta­no­wi­ły odejść z zespołu, kończąc współ­pra­cę z Sza­po­wa­ło­wem uznając, że był bardziej za­in­te­re­so­wa­ny skan­da­la­mi wokół artystek niż na­gry­wa­niem ko­lej­nych utworów.

Rozkład odpowiedzi

Iwan Szapowałow
Walerij Polijenko
Martin Kierszenbaum
Matthew Venslauskas
odpowiedzi
flagPolska
39%
32%
16%
11%
467
flagNieznany
32%
35%
25%
7%
28

Płeć

men40%
women43%
Iwan Szapowałow
40%
43%
Walerij Polijenko
28%
27%
Martin Kierszenbaum
21%
24%
Matthew Venslauskas
10%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywał się założyciel oraz pierwszy producent rosyjskiej grupy t.A.T.u ?
384
37%

Szczegóły

Autor: BlubberyBloom
Ilustracja: Irina Tolstaja
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.