Jak nazywał się komendant obóz Auschwitz - Birkenau?

Rudolf Hess
Rudolf Höss
Artur Libienhaschtel
Hans Frank
Rudolf Höss (nie mylić z Hessem, zastępcą Hitlera) był ko­men­dan­tem Au­schwitz przez prawie cały okres jego dzia­łal­no­ści. Był głównym wy­ko­naw­cą planu "o­sta­tecz­ne­go roz­wią­za­nia kwestii ży­dow­skie­j". Jak twier­dzi­ł, jego głównym pro­ble­mem było po­zby­wa­nie się ciał i niska wy­daj­ność kre­ma­to­rió­w, gdyż "samo za­bi­ja­nie było łatwe i szybkie, mogliśmy zabijać zde­cy­do­wa­nie więcej". Został stracony po procesie w War­sza­wie w 1947 roku.

Rozkład odpowiedzi

Rudolf Hess
Rudolf Höss
Artur Libienhaschtel
Hans Frank
odpowiedzi
flagAustria
20%
70%
10%
0%
10
flagHolandia
29%
58%
5%
5%
17
flagNiemcy
33%
52%
2%
11%
84
flagStany Zjednoczone
23%
52%
4%
19%
21
flagWielka Brytania
40%
47%
4%
8%
110
flagPolska
34%
43%
7%
13%
6336
flagNieznany
35%
37%
10%
15%
1015
flagIrlandia
45%
36%
0%
18%
11

Płeć

men39%
women37%
Rudolf Hess
36%
39%
Rudolf Höss
39%
37%
Artur Libienhaschtel
9%
6%
Hans Frank
14%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywał się komendant obóz Auschwitz - Birkenau?
7696
43%

Szczegóły

Autor: Weronika Marzec
Ilustracja: FaceMePLS
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.