jak nazywała się bogini pisma i rachunków, opiekunka budownictwa i budowniczych, uważana za boginię mądrości w mitologi egipskiej?

Neftyda
524
Selkit
200
Nefnut
383
Seszat
331
Występuje już w przedstawieniach z okresu tynickiego, czyli czasów I i II dynastii, a jej imię silnie związane jest z istniejącym już wtedy rytuałem fundacyjnym świątyń. W reliefach z tego okresu, np. ze świątyni w Amada w Nubii, towarzyszy ona władcy, wspólnie napinając linę w celu zaznaczenia zarysów nowej świątyni, co było elementem wspomnianego rytuału, z tym że w rzeczywistości zastępował ją w tym rytuale kapłan jej kultu,
popraw to pytanie
XxXxXxXxX
zasięg: raczej globalnemitologiamitologia egipskastarożytnośćstarożytny Egipt
Ilustracja: labormikro