Jak, w starożytnej Grecji, nazywało się naczynie służące do mieszania wina z wodą?

Krater
Ryton
Amfora
Skyfos
Krater (od starogreckiego czasownika κεράννυμι, oznaczający „mieszam”) – starożytne greckie naczynie ceramiczne lub metalowe, służące do mieszania wina z wodą. Było bogato zdobione, miało niską stopkę, pojemny brzusiec, wysoki i szeroki wylew, dwa uchwyty umieszczone symetrycznie po bokach naczynia. Wyróżnia się cztery typy kraterów: kolumienkowe, wolutowe, kielichowate i dzwonowate. Pierwsze dwa typy wzięły swoje nazwy od kształtu uchwytów, trzeci od kształtu wylewu, a czwarty od kształtu brzuśca
Kamil Rosiak
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneciekawostkinaczyniastarożytna Grecja

Odpowiedzi według kraju

Krater
Ryton
Amfora
Skyfos
odpowiedzi
flagPolska
29%
14%
36%
19%
225