Jak nazywamy to peryferyjne urządzenie komputerowe ?

E-czytnik
Czytnik kart pamięci
Zewnętrzny dysk twardy
USB Hub
Hub USB (kon­cen­tra­tor USB) – urzą­dze­nie kom­pu­te­ro­we umoż­li­wia­ją­ce pod­łą­cze­nie do jednego portu USB więcej urzą­dzeń. Naj­czę­ściej są one urzą­dze­nia­mi ze­wnętrz­ny­mi, choć czasem mogą być wbu­do­wa­ne w kla­wia­tu­rę lub (rza­dzie­j) w monitor lub dru­kar­kę.

Rozkład odpowiedzi

E-czytnik
Czytnik kart pamięci
Zewnętrzny dysk twardy
USB Hub
odpowiedzi
flagNieznany
4%
14%
0%
80%
21
flagPolska
4%
11%
15%
67%
361

Płeć

men68%
women45%
E-czytnik
3%
3%
Czytnik kart pamięci
14%
16%
Zewnętrzny dysk twardy
13%
35%
USB Hub
68%
45%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywamy to peryferyjne urządzenie komputerowe ?
406
67%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: PrimeEvil
Czytaj więcej: wikipedia Hub USB
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.