Jak nazywamy w sztukach plastycznych sposób ustawienie postaci tak, iż cały ciężar jej ciała opiera się na jednej nodze, podczas gdy druga jest odciążona i lekko wspiera się na ziemi?

figura contra pedes
64
kuros
27
figura serpentinata
52
kontrapost
107
Kontrapost powszechnie przyjął się w rzeźbie greckiej okresu klasycznego. Za wzorcowy przykład zastosowania koncepcji uważany jest Doryforos (Włócznik) dłuta Polikleta z Argos powstały w latach 450-440 p.n.e.
popraw to pytanie
zasięg: raczej globalnesztuka