Jak nazywana jest inaczej pierwsza zasada dynamiki Newtona?

Zasada zachowania pędu
Zasada bezwładności
Teoria względności
Zasada zachowania energii
I zasada dynamiki Newtona, inaczej zasada bez­wład­no­ści mówi, że w in­er­cjal­nym układzie od­nie­sie­nia, jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły rów­no­wa­żą się, to ciało po­zo­sta­je w spo­czyn­ku lub porusza się ruchem jed­no­staj­nym pro­sto­li­nio­wym.

Rozkład odpowiedzi

Zasada zachowania pędu
Zasada bezwładności
Teoria względności
Zasada zachowania energii
odpowiedzi
flagNieznany
25%
44%
8%
20%
186
flagPolska
32%
35%
10%
21%
932

Płeć

men36%
women41%
Zasada zachowania pędu
34%
24%
Zasada bezwładności
36%
41%
Teoria względności
7%
11%
Zasada zachowania energii
20%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywana jest inaczej pierwsza zasada dynamiki Newtona?
1161
37%

Szczegóły

Autor: Karaczan
Ilustracja: Candace Fladager
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.