Jak poprawnie przeczytać "Poszedłem do pracy w 2009 roku"?

"w dwutysięcznym dziewiątym"
2294
"w dwa tysiące dziewiątym"
3570
źadna forma nie jest poprawna
106
obie formy są poprawne
622
Mówimy "w dwa tysiące pierwszym, drugim ... dziewiątym", zaś forma "dwutysięcznym" prawidłowa jest jedynie dla roku 2000. Zasadę tę obrazuje rok 1999: nie mówimy "w tysięcznym dziewięćsetnym dziewięćdziesiątym dziewiątym", a tylko "w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym dziewiątym".
popraw to pytanie
zaczytana_P
zasięg: raczej specyficzne dla językajęzyk polski
Ilustracja: M Glasgow