Jak się nazywa pierwszy statek wybudowany całkowicie w Polsce po II wojnie światowej?

TSS Stefan Batory
625
SS Sołdek
424
ORP Pomorzanin
334
MS Bolesław Bierut
212
SS Sołdek – masowiec o napędzie parowym – pierwszy statek zbudowany całkowicie w Polsce po II wojnie światowej (wcześniej - 24.04.1948 roku - został dokończony i zwodowany (pod prowizoryczną nazwą "Oliwa") statek typu "Hansa", pozostawiony przez Niemców na pochylni w Szczecinie), który następnie przez szereg lat pływał pod polską banderą handlową, a później służył m.in. jako magazyn pływający na Odrze w Szczecinie.
popraw to pytanie
Atom Atomski
zasięg: raczej globalnehistoria PolskiPolskastatki