Jak się nazywa pierwszy statek wybudowany całkowicie w Polsce po II wojnie światowej?

TSS Stefan Batory
SS Sołdek
ORP Pomorzanin
MS Bolesław Bierut
SS Sołdek – masowiec o napędzie parowym – pierwszy statek zbudowany całkowicie w Polsce po II wojnie światowej (wcześniej - 24.04.1948 roku - został dokończony i zwodowany (pod prowizoryczną nazwą "Oliwa") statek typu "Hansa", pozostawiony przez Niemców na pochylni w Szczecinie), który następnie przez szereg lat pływał pod polską banderą handlową, a później służył m.in. jako magazyn pływający na Odrze w Szczecinie.
Atom Atomski
-1
Popraw to pytanie
2
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej specyficzne dla krajuhistoria PolskiPolskastatki

Odpowiedzi według kraju

TSS Stefan Batory
SS Sołdek
ORP Pomorzanin
MS Bolesław Bierut
odpowiedzi
flagPolska
36%
31%
18%
13%
2158