Jak, w mitologii słowiańskiej, nazywa się demon odpowiedzialny za niedostatek, zgryzoty i troski?

Bieda
Nędza
Dydko
Topieloca
Bieda w mi­to­lo­gii sło­wiań­skiej to nie­śmier­tel­ny demon spro­wa­dza­ją­cy na ludzi nie­do­sta­te­k, zgryzoty i troski. Przed­sta­wia­no go w postaci wy­chu­dłej kobiety, wy­sy­sa­ją­cej z ludzi siły witalne. Bieda po­tra­fi­ła wcielić się w jakąś rzecz. Aby pozbyć się Biedy należało pod­rzu­cić ją (za­mie­nio­ną w rzecz) komuś.

Rozkład odpowiedzi

Bieda
Nędza
Dydko
Topieloca
odpowiedzi
flagWielka Brytania
30%
30%
20%
20%
10
flagPolska
26%
21%
41%
10%
339
flagNieznany
8%
65%
8%
17%
23

Płeć

men21%
women20%
Bieda
21%
20%
Nędza
25%
24%
Dydko
43%
43%
Topieloca
8%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak, w mitologii słowiańskiej, nazywa się demon odpowiedzialny za niedostatek, zgryzoty i troski?
404
25%

Szczegóły

Autor: Regalia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.