Jak właściwie nazywał się słynny lord Kelvin, na którego cześć nazwano skalę i jednostkę temperatury?

Henry Spencer
William Thomson
Alexander Stuart
Thomas Smith
William Thomson, lord Kelvin (1824-1907) – irlandzkiego pochodzenia brytyjski fizyk, matematyk i przyrodnik. W 1848 odkrył istnienie temperatury zera bezwzględnego. Podał własne sformułowanie drugiej zasady termodynamiki wykluczające istnienie perpetuum mobile. Na jego cześć jednostkę podstawową temperatury w układzie SI nazwano kelwinem. Tytuł lorda Kelvin uzyskał od rzeki Kelvin, która przepływała koło jego uczelni w Glasgow.
---
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnefizykanaukanaukowcy

Odpowiedzi według kraju

Henry Spencer
William Thomson
Alexander Stuart
Thomas Smith
odpowiedzi
flagPolska
26%
40%
20%
11%
202