Jak wygląda sygnał SOS zapisany alfabetem Morse'a?

.-.-.
1131
...---...
4709
-.-.-
814
---...---
1338
Sygnał SOS po raz pierwszy pojawił się w niemieckich rozporządzeniach morskich w roku 1905, zaś trzy lata później stał się standardem międzynarodowym. Litery SOS nie niosą za sobą żadnego znaczenia, zostały wybrane, gdyż w alfabecie Morse'a są łatwo rozpoznawalne.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalnealfabetykodymarynarkaradiożegluga
Ilustracja: Sam Howzit