Jak zapisać stanowisko zastępcy ministra?

v-ce minister
2366
wice-minister
1547
wiceminister
9939
vc minister
147
Cząstkę wice (nie vice – w języku polskim litera v może występować tylko w nazwach własnych) pisze się zawsze łącznie
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalnejęzyk polskiortografiapisownia
Ilustracja: CTBTO