jaka choroba powodowana jest 3 chromosomem w 21 parze chromosomów.

Zespół Aspergera
Zespół Downa
Hemofilia
Jest to normale zjawisko
Zespół Downa, trisomia 21 (ang. Down syn­dro­me, trisomy 21), dawniej nazywany mon­go­li­zmem – zespół wad wro­dzo­nych spo­wo­do­wa­ny obec­no­ścią do­dat­ko­we­go chro­mo­so­mu 21. Eponim pochodzi od nazwiska bry­tyj­skie­go lekarza Johna Langdona Downa, który opisał go w 1866 roku. W 1959 roku Jérôme Lejeune odkrył, że u podstaw zespołu wad wro­dzo­nych leży trisomia chro­mo­so­mu 21.

Rozkład odpowiedzi

Zespół Aspergera
Zespół Downa
Hemofilia
Jest to normale zjawisko
odpowiedzi
flagNieznany
7%
85%
5%
0%
40
flagPolska
8%
81%
6%
2%
775
flagWielka Brytania
20%
50%
10%
10%
10

Płeć

men79%
women88%
Zespół Aspergera
14%
7%
Zespół Downa
79%
88%
Hemofilia
4%
2%
Jest to normale zjawisko
1%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
jaka choroba powodowana jest 3 chromosomem w 21 parze chromosomów.
853
81%

Szczegóły

Autor: Jarosław Newell
Czytaj więcej: wikipedia Zespół Downa
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.