Jaka instytucja przyznaje nagrody Pulitzera?

Time
Szwedzka Akademia Królewska
Uniwersytet Columbia
ONZ
Joseph Pu­lit­ze­r, no­wo­jor­ski wydawca prasowy, prze­ka­zał swój majątek w te­sta­men­cie Uni­wer­sy­te­to­wi Co­lum­bia, celem utwo­rze­nia szkoły dzien­ni­kar­stwa i usta­no­wie­nia nagrody. Nagrody Pu­lit­ze­ra przy­zna­wa­ne są co­rocz­nie za osią­gnię­cia w dzien­ni­kar­stwie i fo­to­gra­fii, ale także li­te­ra­tu­rze, hi­sto­rii, poezji, muzyce i dra­ma­cie. Pierwszą nagrodę Pu­lit­ze­ra przy­zna­no w roku 1917.

Rozkład odpowiedzi

Time
Szwedzka Akademia Królewska
Uniwersytet Columbia
ONZ
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
0%
93%
6%
16
flagSzwajcaria
30%
3%
65%
0%
26
flagBelgia
25%
12%
62%
0%
16
flagFrancja
29%
4%
61%
4%
44
flagAustria
16%
11%
61%
11%
18
flagHiszpania
33%
8%
58%
0%
24
flagNorwegia
30%
8%
56%
4%
46
flagPolska
27%
14%
53%
4%
13466
flagIrlandia
33%
11%
52%
3%
63
flagUkraina
20%
16%
52%
4%
25
flagNiemcy
29%
14%
50%
5%
172
flagHolandia
31%
19%
49%
0%
57
flagKanada
21%
9%
48%
19%
41
flagStany Zjednoczone
16%
25%
47%
9%
453
flagWielka Brytania
30%
16%
46%
5%
328
flagWłochy
16%
30%
46%
6%
30
flagNieznany
28%
19%
42%
8%
387
flagCzechy
36%
15%
42%
5%
19
flagIndie
21%
27%
37%
13%
37
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
37%
18%
37%
6%
16

Płeć

men43%
women44%
Time
35%
31%
Szwedzka Akademia Królewska
16%
19%
Uniwersytet Columbia
43%
44%
ONZ
5%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Wer gewährt den jährlichen Pulitzerpreis?
0
0%
flag
Jaka instytucja przyznaje nagrody Pulitzera?
14813
53%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.