Jaki jest najczęsciej używany język programowania?

C++
Java
C
Python
Wg rankigu TIOBE ba­zu­ją­ce­go m.in. na analizie rynku pracy i szkoleń, Java jest naj­po­pu­lar­niej­sza od roku 2002, gdy ranking został utwo­rzo­ny (z małymi prze­rwa­mi gdy wy­prze­dzi­ło ją C). Dużym impulsem pod­trzy­mu­ją­cym jej po­pu­lar­ność było wybranie jej jako języka apli­ka­cji systemu Android.

Rozkład odpowiedzi

C++
Java
C
Python
odpowiedzi
flagPolska
48%
38%
9%
4%
807
flagNieznany
51%
38%
10%
0%
90

Płeć

men34%
women36%
C++
52%
37%
Java
34%
36%
C
9%
19%
Python
3%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Welche Programmiersprache ist die meist benutzte?
0
0%
flag
Jaki jest najczęsciej używany język programowania?
947
39%

Szczegóły

Autor: Karcio
Ilustracja: Daniel Iversen
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.