Jaki jest najwyżej położony stały staw tatrzański?

Zadni Mnichowy Stawek
73
Czarny Staw pod Rysami
318
Lodowy Stawek
219
Zmarzły Staw pod Wysoką
95
Lodowy Stawek położony jest na wy­­so­­ko­­­ści 2157 m n.p.m. (według nie­­k­tó­­rych źródeł 2192 m), w Dolince Lodowej (odnoga Doliny Małej Zimnej Wody), w sło­­wa­c­kich Tatrach Wy­­so­­kich. Znajduje się w ka­­mie­n­nej dolince oto­­czo­­nej moreną niwalną. Ma po­­wierz­ch­nię 0,4 ha, wymiary 73x73 m i głę­­bo­­kość 4,5 m. Jest najwyżej po­­ło­­żo­­nym stałym stawem ta­­trza­ń­skim.
popraw to pytanie
Öræfajökull
zasięg: raczej specyficzne dla krajugeografiagóryjezioraprzyrodaTatry