Jaki jest prawidłowy stosunek uciśnięć klatki piersiowej do oddechów ratowniczych u osoby dorosłej, podczas prowadzenia Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej?

3:1
15:2
30:2
30:1
30:2! Według "Wy­tycz­nych Re­su­scy­ta­cji na rok 2015" stwo­rzo­nej przez ERC, stosunek ten zapewnia opty­mal­ne utle­no­wa­nie i roz­pro­wa­dza­nie krwi po or­ga­ni­zmie. Ważne jest, aby uciski pro­wa­dzić w tempie 100-120 na minutę (tj. rytm utworu Stayin Alive - Bee Gees), a na oba oddechy nie tracić łącznie więcej niż 10 sekund. Pa­mię­ta­j, gdy zdrowie lub życie jest za­gro­żo­ne - dzwoń na 999 lub 112!

Rozkład odpowiedzi

3:1
15:2
30:2
30:1
odpowiedzi
flagNieznany
2%
11%
77%
8%
231
flagPolska
6%
10%
76%
6%
1807
flagIrlandia
9%
9%
72%
9%
11
flagWielka Brytania
16%
16%
56%
12%
25
flagNiemcy
33%
27%
38%
0%
18

Płeć

men78%
women79%
3:1
4%
3%
15:2
9%
11%
30:2
78%
79%
30:1
7%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaki jest prawidłowy stosunek uciśnięć klatki piersiowej do oddechów ratowniczych u osoby dorosłej, podczas prowadzenia Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej?
2130
75%

Szczegóły

Autor: Olaf Bąk
Ilustracja: Greg Clarke
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.