Jaki kod był używany w marynarce przed wprowadzeniem SOS ?

CQD
CDQ
DCQ
DSC
CQD - dawny sygnał ozna­cza­ją­cy za­gro­że­nie na morzu i wzywanie o pomoc, utwo­rzo­ny od CQ (czy­ta­ne­go jako secu - se­cu­ri­ty) D (di­stres­s). Uznawany jest za pierwszy taki sygnał w ko­mu­ni­ka­cji ra­dio­wej. Po nadaniu kodu CQD na­stę­po­wał kod statku (na przykład Titanic miał kod wy­wo­ław­czy MGY), a potem współ­rzęd­ne statku wzy­wa­ją­ce­go pomocy. W roku 1910 CQD zostało za­stą­pio­ne no­wo­cze­śniej­szym sygnałem SOS, który mógł nadać nawet najmniej wprawny ra­dio­te­le­gra­fi­sta, gdyż litery S i O są proste do nadania al­fa­be­tem Morse’a.

Rozkład odpowiedzi

CQD
CDQ
DCQ
DSC
odpowiedzi
flagPolska
27%
21%
14%
36%
434
flagNieznany
19%
11%
5%
62%
51

Płeć

men24%
women26%
CQD
24%
26%
CDQ
14%
21%
DCQ
13%
13%
DSC
47%
38%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaki kod był używany w marynarce przed wprowadzeniem SOS ?
541
27%

Szczegóły

Autor: Marcin Kłos
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia CQD
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.