Jakie kraje wchodzą w skład krajów skandynawskich?

Litwa, Łotwa i Estonia
214
USA, Kanada, Meksyk
76
Szwecja, Norwegia, Dania, Islandia
8719
Wielka Brytania, Irlandia, Francja
59
Skandynawia – region północnej Europy, obejmujący kraje: Szwecję, Norwegię, Danię oraz Islandię.
popraw to pytanie
Dev
zasięg: raczej globalneDaniageografiaIslandiamapynazwy geograficznenazwy państwNorwegiapaństwaSkandynawiaSzwecjaświat